Kategoriler
Manşet Altı Siyaset

MESUT CAN SUNTAY’DAN ÖNEMLİ DEĞERLENDİRME

Vatan Partisi Sarıyer ilçe Başkanı Mesut Can Suntay’ın konuya ilişkin değerlendirmeleri şöyle;

Son 10 yıldır kamuoyunu meşgul eden Kıdem Tazminatlarının kaldırılması hususu salgının ve yükselen döviz kurunun oluşturduğu bu zor koşullarda işçi sınıfının gündemine yeniden getirilmek istendiğini üzüntü ve şaşkınlıkla karşılamaktayız. İşçi sınıfını temsil eden herhangi bir siyasi parti ve milletvekilinin olmaması da bu konularda çoğunluğun görüşlerini dile getirmesini imkansız kılmaktadır.

Çıkarılan kanunların tüm işletmelerin iş yapışını değiştireceği görmezden gelinmektedir. Bu gerçeklikle bu zor zamanlarda böyle bir hakkın tırpanlanmasının ülkemizin içinden geçtiği bu zor şartlarda içerideki birlik ve beraberliğe bozucu bir etkisi olacağı da aşikardır.

Sosyal devlet yapısının işlevliğinin zor ekonomik koşullarda ne derece önemli olduğunun göründüğü bir dönemden geçiyoruz. Salgın dolayısıyla tüm hastaneler salgın hastanesi statüsüne yeniden geçmiş bulunmakta ve bu imkanlardan faydalanabilenler ancak sigortalı olarak çalışanlar olabilmektedir. Kaçak işçi çalıştırmanın cezasız kaldığı gerçekliğiyle birlikte işveren kesiminin son zamanlarda almış olduğu birçok teşvike rağmen belirsiz süreli işçi çalıştırma ve kıdem tazminatları haklarını ortadan kaldıracak, rahatça işten çıkarılmasına imkan verecek bu değişikliklerde ısrarcı olmasının çalışma şevki, aidiyet olgusu, üretimde verimlilik ve iç cephede birlik ve beraberliği bozucu yönleri olacağı aşikardır. Çoğu özel sektörde çalışan merkez ofis veya üretim hattı ayrımı olmaksızın çalışan işçi kesiminin haklarını bugün yok sayıcı adımlar atmak ileride çok daha büyük problemlerin ülkemizin başına gelmesinin önünü açabileceği ve bilinmez yönlere sürükleyebileceği görülmelidir.

Bu kanunu çıkarmak isteyenler kendilerinin de birer işçi ve emekçi olduklarını unutmuş kişiler olduğunu düşünüyoruz. Ülkenin zor koşullarda ayakta kalmaya çalıştığını işçiler de görmekte ve bunu derinden hissederek yaşamaktadır. Ülkenin tehditlerden uzak daha müreffeh zamanlara kavuşmasına tartışmasız işçi sınıfı önderlik edecek ve katkıda bulunacaktır. Ülkeyi kalkındıracak olan, kültürü yaşatacak olan, Cumhuriyet ilkelerini ayakta tutanların, hayatı yaşanabilir kılanların işçiler ve emekçiler olduğu unutulmamalıdır.

Bu kanunu çıkarmak isteyenlerin işçinin onuruyla ürettiği, üretirken hak ettiğini kazanmaya çalıştığını, gelecek hayali kurduğu, çocuğunu evlendirdiği ve en önemlisi kazancıyla bir yuvayı ayakta tutmaya çalıştığını unutmamalıdır. İstihdam yaratma adına atıldığı düşünülen bu adımlar herkesi iş hayatında onuruyla çalışıp hak ettiği çalışma imkanını elinden alacak bir uygulama olacaktır. Bu yanlıştan ivedi bir şekilde geri dönülmesini ve işverenlere bu zor koşullarda başka alanlarda sağlanacak teşvikler verilmesini rica ve temenni ediyoruz. İlgili kanun yasalaşması durumunda aşağıdaki çözüm önerileri ve eklemelerin mutlaka yapılmasını arz ediyoruz:

⁃ Yasa önerisine bir madde eklenerek, işveren tarafından belirli iş sözleşmesi kapsamına alınan işçilerin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, iş güvencesi ve işe iade davası haklarını kaybetmeyeceklerinin hükme bağlanması.
⁃ Yasa önerisine kısmî zamanlı veya kısmî süreli çalışma düzenine geçirilen işçilerin kıdem tazminatlarının en son tam zamanlı veya tam süreli çalışma sırasında en son aldığı ücrete göre hesaplanacağı yolunda bir fıkra eklenmesi.
⁃ İşçinin prim gün hesabında kaybını önleyecek bir hükmün yasa önerisine eklenmesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir