Kategoriler
Manşet Sağlık Sektörel

Dikişsiz implantın aşamaları nedir?

SARİYERGAZETESİ.COM – HABER MERKEZİ

Dikişsiz implant (X-Guide Ameliyat Navigasyonu Sistemi), cerrahi işlemler sırasında cerrahi bir cihazın (Dental Anguldurva) konumunu ve hareketini izlemek için video teknolojisini kullanan, tekerlekli arabaya monte edilen bir mobil sistemdir. Sistem, delme işlemleri yapmak ve onaylı dental implantları sağlamak için ters açılı bir anguldurva kullanılarak dental implant ameliyatlarının navigasyonuna yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu cihaz LCD Monitör, Boom Kolu, Navigasyon Düzeneği, Klavye, Fare ve Elektronik Kutusu ile donatılmış bir Mobil Tekerlekli Araba’dan oluşur. Elektronik Kutusu, X-Guide Ameliyat Navigasyonu Sisteminin çalışmasını koordine etmek için sistem güç kaynakları, veri işleme donanımı ve elektronik kontrol devresi içerir. 24 inç LCD Monitör, Klavye ve Fare de cerrah için temel kullanıcı arayüzü işlevi görür. Go Plate, kullanıcının cerrahi alet ucuyla dokunarak etkinleştirebileceği sanal düğmeler sunarak ek giriş seçeneği sağlar. Boom Kolu, en uygun mesafenin ayarlanması ve takip amacıyla cerrahi bölgede (Surgi-Zone) bulunan paternlerle hizalama yapılması için operatörün Navigasyon Düzeneği pozisyonunu değiştirmesine olanak sağlar. Boom Kolu X Ekseninde yaklaşık 79 inç mesafeye kadar uzatılabilir ve yaklaşık 35 inç mesafeye kadar geri çekilebilir. Boom Kolu, soldan sağa ve sağdan sola hareket aralığında 180 derece konumlandırılabilir. Navigasyon Düzeneği, paternleri aydınlatmak ve ortam aydınlatması kaynaklı gürültüyü azaltmak için mavi aydınlatmayla birlikte stereo konfigürasyonunda yönlendirilmiş iki kamera içerir. Bu elektro-optik cihaz, cerraha Bilgisayarlı Tomografi (BT taraması) verilerini temel alan bir cerrahi plan ile ilgili doğru cerrahi alet yerleşimi konusunda rehberlik sunarak diş cerrahisi prosedürlerini iyileştirmek için tasarlanmıştır.

İMPLANT İŞLEMİNİN AŞAMALARI

İmplant işlemi iki aşamadan oluşur. Birinci aşama, cerrahi implantasyon prosedürünün ön planlamasıdır. Diş cerrahı X-Guide System Planlama Yazılımındaki cerrahi prosedürü planlar. Sanal bir implant, BT taramasında istenen konuma hizalanır ve yönlendirilir. Böylece diş cerrahının implant ameliyatı sırasında kritik anatomik yapılara müdahale etmesi önlenir. İmplant optimum şekilde yerleştirildikten sonra plan, implant ameliyatına hazırlık amacıyla X-Guide® Ameliyat Navigasyonu Sistemi’ne aktarılır. İkinci aşamada sistem, ameliyat öncesi plana göre dental cerrahi aletlerin doğru şekilde yönlendirilmesini sağlar. Diş cerrahı cerrahi aleti hastanın anatomisi etrafında hareket ettirirken, Anguldurva Takip Cihazı ve Hasta Takip Cihazı üzerindeki 2 boyutlu barkod izleme paternleri stereo konfigürasyonundaki görünür ışık kameraları tarafından algılanarak dental anguldurvanın ve hastanın ameliyatla ilgili bölgelerinin hassas ve sürekli bir şekilde izlenebilmesi için veri işleme donanımıyla işlenir. Takip donanımı tarafından algılanan dental anguldurvanın ve hasta anatomisinin göreceli hareketleri, hastaya özgü kalibrasyon verileriyle birleştirilir. Bu, anguldurvanın 3D grafik gösteriminin, hastanın anatomisinin ve cerrahi planda tanımlanan diğer özelliklerin yanı sıra implant hedefinin 3D tanımına göre hassas konum ve oryantasyonda canlandırılarak gösterilmesine olanak sağlar. Bu, cerrahın dental anguldurvayı kesin bir şekilde hizalamasına olanak sağlayan sürekli bir görsel geri bildirim sağlar. Cerrahi prosedürün gerçekleştirilmesi sırasında X-Guide® Ameliyat Navigasyonu Sistemi cerrahi plan ile cerrahın gerçek performansı arasında ilişki kurar. Plan ve sistem performansı arasında navigasyon açısından önemli sapmalar meydana gelirse, sistem kullanıcıyı uyarır.

SİSTEMİN KULLANIM ENDİKASYONLARI

X-Guide® Cerrahi Navigasyon Sistemi, hem ameliyat öncesi planlama aşamasında hem de ameliyat sırasındaki cerrahi aşamada diş implantasyon cerrahisi prosedürlerine yardımcı olmak amacıyla tasarlanmış, bilgisayarlı bir navigasyon sistemidir. Sistem, ameliyat öncesinde diş implantasyon cerrahisi prosedürlerini planlamaya yönelik yazılım sağlar ve cerrahi aletlerin navigasyonunda kılavuz görevi görür. Cihaz, tedavi planlarının bir parçası olarak diş implantlarına ihtiyaç duyan dişsiz ve kısmen dişsiz yetişkin ve geriatrik hastalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

ÇALIŞMA PRENSİPLERİ NELERDİR?

  • BT taramasından hastanın diş anatomisinin 3 boyutlu haritasının oluşturulabilmesini sağlar. Hasta taraması, dişlere bağlı bir X-Clip veya kemiğe yerleştirilen dişsiz referans noktaları ile gerçekleştirilir. Görüntü, doktorun implantın nasıl yerleştirileceğini tam olarak planlamasını sağlar.
  • Ameliyat sırasında X-Clip, Edentulous Clip ve doktorun Anguldurvasına bağlı paternlerin stereo navigasyon kameraları aracılığıyla görüntülenmesini ve doğru izlenmesini sağlar.
  • Stereo navigasyon kameraları, görüş alanlarındaki (FOV) her şeyin canlı akışla görüntülenmesinin yanı sıra 3 boyutlu uzayda hasta ve delicinin ekran üzerinde tanımlanmasını sağlar.
  • X-Guide® System, kullanılan Anguldurvanın 3 boyutlu görüntü üzerinden diş implantının planlanan yere ve derinliğe ulaşmasına yardımcı olur. Bu işlev, önceden planlama aşamasında belirlenmiş derinliğin aşılmasına karşı doktoru uyaran bir yakınlık alarmı içerir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir