Kategoriler
Arşiv Eğitim Gündem Manşet

CHP’NİN TECRÜBELİ HUKUKÇUSU AV. HASAN SAİM ÖZTÜRK; “ÖN SEÇİMİN SAĞLIKLI VE SORUNSUZ GEÇMESİ İÇİN ÇOK ÇALIŞTIK”

hasan saim ozturk1

 Sarıyer siyasetinin önemli isimlerinden CHP Sarıyer İlçe Önseçim ve Seçim Kurulu Üyesi Avukat Hasan Saim Öztürk, 29 Mart’ta yaşanan ön seçimi değerlendirdi ve bu süreçte neler yaptıklarını detaylarıyla anlattı. İşte H. Saim Öztürk’ün kaleminden ön seçim ve ön seçim sürecinde yaşananlar;

***

CHP’nin tecrübeli hukukçusu Av. H. Saim Öztürk, Sarıyer Gazetesi için kaleme aldı;

ÖN SEÇİM NOTLARI

Hazırlanan seçim notu siyasi değerlendirmeden çok ön seçim uygulamasına yönelik değerlendirmeleri ve gelecek seçim dönemine ait önerileri içermektedir. Önseçim Notu İl ve İlçe Başkanlıkları faaliyetleri izlenerek yapılmış kişisel bir değerlendirmedir.

10 Mart 2015 tarihinde başlayan 7 Haziran 2015 Milletvekili seçimleri sürecinde CHP yetkili kurullarının aldığı karar uyarınca Siyasi Partiler Kanunu, parti tüzüğü ve yönetmeliği uyarınca yapılması planlanan aday belirleme yöntemi 44 ilde ÖN SEÇİM olarak kabul edilmiş ve yasalarda öngörülen süreç Yüksek Seçim Kurulu’nun yapmış bulunduğu takvime göre planlanarak icra edilmiştir.

 ADAY ADAYLARININ TANITIM SÜRECİ:

 1- 2820 sayılı Kanunu esas alarak ön seçim sürecini düzenleyen YSK Genelgeleri ve kararlarına göre yürütülen aday adaylarının propaganda döneminde anılan yasanın 43. maddesini ihlal eden propaganda yasaklarının ihlaline ne yazık ki çok sayıda rastlanılmıştır. Bu süreçte yapılan çalışmaların ilçe başkanlıklarına bilgi verilerek yapılması yerine bireysel tercih ve yöntemlerini kullanan aday adaylarının bu faaliyetlerinin şikayet konusu olmaması karşısında yasal bir sorun çıkmamıştır. Adaylar açık propaganda yöntemi, görüntü kirliliği yaratan pankart asma gibi yasaklanmış yöntemler kullanmışlardır. Görüntü kirliliğinin ve propaganda yasakları ihlallerinin halk nezdinde partimize olan bakış açısını olumsuz etkileyebileceği değerlendirilmelidir.

 

2- İlçe Başkanlıklarının gerek ilçe merkezlerinde, gerekse kapalı salonlarda düzenlediği tanıtım toplantıları partilileri bir araya getirmiş ve kaynaşmalarına, görüş alışverişinde bulunmalarına vesile olmuştur.

 

3- Farklı ekonomik güce sahip aday adaylarının yapmış bulundukları çeşitli kokteyl, yemek ve kahvaltı türü yemekler lüzumsuz israfa neden olmuş ve sosyal medyada eleştirilerle karşılaşmıştır. Bazı olumsuzluklara rağmen özellikle ilçe başkanlıklarının organizasyonları sayesinde aday adaylarının tanıtım-propaganda çalışmalarının partimizin siyasi motivasyonuna ve üyelerin dayanışmasına katkıda bulunmuştur.

 

4- Buna göre 15 Mart’tan itibaren planlanan ön seçim sürecinde 2820 sayılı yasanın 41-1 maddesine göre seçim bölgelerindeki ilçe başkanlıkları ön seçim kurulundaki görevlilerini ilçe seçim kuruluna bildirmiş ve 16 Mart’ta bu kurullar oluşarak resmen görevlerine başlamıştır. Daha sonra sandık kurullarındaki parti görevlileri saptanarak ilçe önseçim kurullarına bildirilmiş ve seçim öncesi ilçe önseçim kurulu başkanı tarafından sandık görevlilerine eğitim verilmiştir. 2. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi olarak 12 ilçede eş güdüm halinde ön seçim prosedürü ilçelerle yapılan toplantılarda ele alınarak işlemler birlikte takip edilmiş ve birbirine yakın zamanda tamamlanmıştır.

 

5- Bu konuda dikkati çeken bir husus olarak bazı ilçe başkanlıklarının yönetim kurulu kararıyla görevlileri bildirmelerine rağmen bazılarının İlçe Başkanlarının tasarrufuyla bu bildirimi yaptıkları yolundadır. Milletvekili aday adaylarını belirleme yönetmeliğinde bu konuda bir açıklık yoktur. Uygulamadaki tereddütlerin giderilmesi amacıyla milletvekili aday belirleme yönetmeliğinin yerel yönetimler aday belirleme yönetmeliğine paralel bir şekilde düzenlenmesinde yarar bulunmaktadır.

 

6-Genel Merkez tarafında ön seçim takvimi uyarınca izlenmesi gereken prosedür bu incelemenin dışında bırakılmıştır. Bu prosedürün uygulanmasında il ve ilçelerin görevlerini kolaylaştırıcı önlemlerin takvime uygun olarak izlendiği gözlenmiştir. Aday ve üye listelerinin askıya çıkarılmasından ve kesinleşmesinden sonra yapılması gereken ön seçim sandık kurullarının oluşturulması aşamasında İlçelerin nitelikli sandık kurulu üyesi bulmakta zorlandıkları son ana kadar eksikleri giderebilmek için çaba gösterdikleri saptanmıştır.

 

7-Seçim günü yapılan uygulamada bir kaç yerde sandık kurulunda görevli parti üyelerimizle sandık kurulunun devlet memuru üyeleri arasında tartışmalar yaşandığı görülmüştür. Oy kullanma zarflarının ve oy pusulalarının zamanından çok önce taslaklarının yapılarak YSK ile görüşmeler sonunda bastırılmasının yerinde olacağı bunun her türlü olumsuzluğun giderilmesi açısından zaman kaybını önleyeceği kuşkusuzdur. Nitekim “en az 11, en fazla 22 oy kullanılabilir” ibaresinin seçmen iradesini etkileyebileceği görüşüyle oy pusulasından çıkarılarak oy pusulasının iptal edilmesi ciddi bir telaş ve kaygıya neden olmuş, oy pusulaları son anda yetiştirilebilmiştir.

 

8- Seçim günü yapılan ön seçim uygulamasında yaklaşık 250 aday için konulan sandıkların parti üyelerinin beklemeden oy kullanmalarına olanak sağladığı, ilçe başkanlıklarının oy kullanımı için üyelere sandıklar konusunda yardımcı oldukları, üyelerin ve sandık kurullarının lojistik ihtiyaçlarının küçük aksamalar dışında rahatça karşılandığı, bazı ilçe başkanlıklarının engelliler için stantlar açarak gelir getirici faaliyetlerde bulunduğu, müzik yayını ve davul zurna eşliğinde halaylar çekildiği, oy kullanmanın bir kardeşlik havası içinde şölen şeklinde geliştiği, partililerin uzunca bir süre oy kullanma mahallinde kalarak birbirleriyle görüştükleri ve sohbet ettikleri görülmüştür.

 

9-Katılımın yüzde elli oranını bir miktar geçmesine rağmen bunu yeterli olmadığı partililerin ortak gözlemidir. İlçelerin muhtelif yerlerinden taşıma kolaylığı sağlanmasına rağmen üyelerin neden daha fazla katılım göstermediği mutlaka araştırma konusu yapılmalı, ön seçimin önemi partililere daha iyi anlatılmalıdır. Katılımın daha fala olmamasının örgüt-taban ilişkisini yansıttığı gibi, partinin genel siyaset anlayışı ve üyelik yapısıyla da ilgili olup olmadığı da değerlendirilmelidir.

 

10-Seçimin tamamlanmasını müteakip yaklaşık üç sat içinde yapılan oy tasnif sonuçlarının il merkezinde toplanmasının ve il seçim kurulu sonuçlarıyla  karşılaştırılmasının önlemleri alınmalıdır. Gecikmeler kaygılara yol açmaktadır. İtiraz üzerine Yaklaşık yüzde 5 oranındaki geçersiz oyun bir ilçe bazında (Sarıyer) yeniden değerlendirilmesi esnasında yüzde 80’inin aday sayısından fazla işaretleme olduğu nedeniyle iptal edildiği ve itiraz eden aday adayının 122 oyunun heba olduğu gözlenmiştir. Seçmenler oyların boşa gitmemesi ve iradelerinin sandığa yansıması için bilgilendirilmelidir.

 

11-Uzun zamandır ilk kez hakim nezaretinde yapılan partimiz ön seçiminde İlçe Başkanlıklarının ön seçim hazırlıkları, propaganda-tanıtım dönemi, ön seçim kurulu ve sandık kurullarının oluşturulması, eğitimlerinin yapılması, lojistik olanaklarının sağlanması, ön seçim alanına oy kullanmak için gelenlere kolaylık gösterilmesi gibi konularda başarılı oldukları sonucuna varılmıştır.

 Av. H. Saim Öztürk (CHP Sarıyer İlçe Önseçim ve Seçim Kurulu Üyesi)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir